ทำไมเรียกว่าขนมจีน

หลายๆคนก็คงทราบดีว่า ขนมจีนไม่ได้มาจากเมืองจีน แต่ก็เรียกว่าขนมจีน
ก็เพราะว่า นี้มีข้อสันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากมอญ ซึ่งเรียกขนมจีนว่า “คนอมจิน”
หรือ “คนอม” (ถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับ ) นั้นเองครับ

สำหรับ ประเทศไทย ขนมจีน แต่ละภาคก็เรียกไม่เหมือนกัน

เช่น ภาคกลางเรียกขนมจีน
ภาคเหนือ เรียกว่า “ขนมเส้น” หรือข้าวเส้น
ภาคอีสาน เรียกว่า “ข้าวปุ้น” อีสานใต้เรียกว่า “นมปั่นเจ๊าะ”
ภาคใต้ เรียกว่า “โหน้มจีน”

Leave comment