ใครเป็นคนแรกที่เริ่มการนิมนต์พระไปฉันท์ที่บ้านที่เป็นแรกมาดูกันครับ

สวัสดีครับวันนี้พ่อครัวแมวขอเอานำเกร็ดความรู้ เกี่ยวกับการนิมนต์พระมาฝากครับ วันนี้อยู่ดีๆผมก็นึกสงสัยว่าใครหน่อที่เป็นผู้เริ่มต้ม นิมนต์พระไปฉันท์ภัตตาหารที่บ้าน มาดูกันครับผมสรุปคร่าวๆใน 30 วินาที

รายละเอียดกดดูตามคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ซึ่งมีกล่าวไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลว่า เมื่อเศรษฐีผู้เป็นบิดาของยสะ มาตามลูกชายและได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม โปรดเศรษฐี จนเศรษฐีได้บรรลุโสดาปัตติผล ส่วนยสะฟังธรรมอีกครั้งหนึ่ง ก็ได้บรรลุอรหันต์ผล เศรษฐีได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระยสะ ไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตน และพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์ไปฉันภัตตาหาร ที่บ้านเป็นครั้งแรกนั้นเองครับ

Leave comment