บ่อเกลือธรรมชาติ น่าน

วันก่อนผมมีโอกาศได้ไปเที่ยว จังหวัดน่าน เพื่อขึ้นไปชมความงามที่ดอยภูคา พร้อมกับเลยไปยังอำเภอบ่อเกลือ และได้ถ่ายรูปที่หน้าบ่อเกลือ ทำนึกถึงสงครามการแย่งชิง บ่อเกลือในสมัยก่อน

บ่อเกลือธรรมชาติ น่าน
บ่อเกลือธรรมชาติ น่าน

ย้อนกลับไปสมัยของ พระเจ้าติโลกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่ ต้องการเกลือจาก บ่อเกลือเมืองน่านนครถึงขนาด
ต้องยกทัพไปตีและยึดเมืองน่านก็เพราะทรงต้องการเกลือ มาเป็นสินค้าของเมืองเชียงใหม่เลยทีเดียว

พระเจ้าติโลกราชตีน่าน
พระเจ้าติโลกราช

 

เกลือสินเธาว์
เกลือสินเธาว์

ซึ่งตอนเด็กๆผมจำได้ว่า คนภาคเหนือเสี่ยงการเป็นโรคคอพอก และโรคต่อมธัยรอยด์บกพร่องหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า โรคเอ๋อ
เพราะว่ากินเกลือสินเธาว์ ที่ไม่มีไอโอดีน แต่ไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ทางกระทรงสาธราสุขเค้า กำหนดว่าเกลือที่
วางจำหน่ายต้องมีสารไอโดดีน ด้วย

บ่อเกลือ จังหวัดน่าน
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Leave comment