ข้าวกล่องส่งสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

ขอบอบคุณสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนบัญชีที่อุตหนุด สั่งข้าวจากร้านต้นมะขามมาโดยตลอดครับ — ที่ ร้านอาหาร ต้นมะขาม ตลาดตำหรุ

 

Leave comment