ข้าวผัดส่งฟรี

ข้าวกล่องส่งสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

ขอบอบคุณสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนบัญชีที่อุตหนุด สั่งข้าวจากร้านต้นมะขามมาโดยตลอดครับ — ที่ ร้านอาหาร ต้นมะขาม ตลาดตำหรุ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *