ตัวอย่างข้าวกล่อง แบบ VVIP ชุดละ 100 บาท

ตัวอย่างข้าวกล่อง แบบ VVIP ชุดละ 75 บาท (กับข้าว 2 อย่าง)