Tag Archives: cateringeverday

อาหารทำบุญเลี้ยงพระ บางพลีสมุทรปราการ

ทำบุญบ้าน รับจัดอาหารทำบุญบ้านทำบุญบริษัทนอกสถานที่ งานนี้มาจัดแถวบางพลี บริษัท BTPremium auto xenon ทำบุญบริษัท

ผลการตอบรับจากลูกค้า ที่ผมไปสอบถามด้วยตัวเอง
ลูกค้าชอบอาหาร อร่อย น่ากิน ปริมาณเยอะเพียงพอต่อจำนวนที่สั่งไป Continue reading อาหารทำบุญเลี้ยงพระ บางพลีสมุทรปราการ