Tag Archives: อาหารสำหรับการประชุมสัมนา

อาหารจัดเลี้ยงอบรมนอกสถานที่บางพลี

#บุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ ตัวอย่างงานนี้ จัดอบรมสัมนาเขตบางพลีสมุทรปราการ ใช้บริการจัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่
 
ผลการตอบรับลูกค้าชอบในเรื่องของรสชาติอาหารและบริการ catering ของร้านต้นมะขามแซ่บ จึงใช้บริการกันตลอด

Continue reading อาหารจัดเลี้ยงอบรมนอกสถานที่บางพลี