ตัวอย่างจัดอาหารบุฟเฟ่ต์งานบวช วัดอโศการามสมุทรปราการ
จัดเลี้ยง

ตัวอย่างจัดอาหารบุฟเฟ่ต์งานบวช วัดอโศการามสมุทรปราการ

ตัวอย่างการจัดอาหารแบบ บุฟเฟ่ต์งานบวช วัดอโศการาม จังหวัด สมุทรปราการ แขกญาติพี่น้องจำนวน 100 ท่าน ค่าใช้จ่ายอยู่ใน งบ 19,000 บาทเท่านั้น

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading
Close Menu