Tag Archives: สั่งอาหารวัดสีล้ง

อาหารบุฟเฟ่ต์งานบวช วัดสีล้ง

ตัวอย่างการจัด Catering Buffet งานนี้เป็นงานบวชที่ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม
ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ ลูกค้าสั่งอาหารไปเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน 200 ท่านในครั้งนี้

Continue reading อาหารบุฟเฟ่ต์งานบวช วัดสีล้ง