Tag Archives: สั่งข้าวกล่อ

ข้าวกล่องส่ง บางปลา บางพลี สมุทรปราการ

กะเพราหมูกรอบ ข้าวกล่องอร่อยๆ กินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

#ข้าวกล่องอร่อยๆ ส่งคลังสินค้า ซีโน แปซิฟิค เขตบางพลี ต.บางปลา สมุทรปราการนี่เองครับ ลูกค้าติดใจรสชาติอาหารเคยสั่งข้าวกล่องไปแล้ว ครั้งมีการการจัดประชุมสัมนาเรียกใช้บริการข้าวกล่องจากร้านต้นมะขามแซ่บอีกครั้ง ขอบคุณมากๆครับ