จัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่คลองด่านสมุทรปราการ
จัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ เขต คลองด่านสมุทรปราการ

จัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่คลองด่านสมุทรปราการ

จัดอาหารนอกสถานที่ ครั้งนี้งานต่อเนื่องอีกหนึ่งวันที่เทศบาลคลองด่านสมุทรปราการ ขอขอบคุณคุณหญิงจากสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการส่วนบัญชี มากๆที่ให้ผมดูแลเรื่องอาหาร สำหรับการจัดประชุม หรืออบรมนอกสถานที่

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading
Close Menu