Tag Archives: บริการส่งอาหารตึกเนชั่น

อาหารจัดประชุมสัมนานอกสถานที่ตึกเนชั่น

ตัวอย่างจัดเลี้ยงประชุมอบรมสัมนานอกสถานที่เขตบางนา ตึกเนชั่น งานนี้ลูกค้าจัดอบรมสัมนาและเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้

ผลการตอบรับลูกค้าชมว่าอาหารอร่อย ตรงเวลา ปริมาณเพียงพอ แล้วพบกันใหม่ครับ

Continue reading อาหารจัดประชุมสัมนานอกสถานที่ตึกเนชั่น