Tag Archives: ทำอาหารงานเลี้ยง

CateringBuffet จัดเลี้ยงนอกสถานที่ โรงพยาบาลรามาบางพลี

Catering Buffet Service เป็นการจัดอาหารเลี้ยงประชุม รอบนี้ร้านต้นมะขามแซ่บของเราได้มีโอกาศไปจัดอาหารให้คณะ อาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่โรงพยาบาล รามาธิบดีบางพลี

Continue reading CateringBuffet จัดเลี้ยงนอกสถานที่ โรงพยาบาลรามาบางพลี