CateringBuffet จัดเลี้ยงนอกสถานที่ โรงพยาบาลรามาบางพลี
จัดเลี้ยงนอกสถานที่ catering-buffetรามาบางพลี

CateringBuffet จัดเลี้ยงนอกสถานที่ โรงพยาบาลรามาบางพลี

Catering Buffet Service เป็นการจัดอาหารเลี้ยงประชุม รอบนี้ร้านต้นมะขามแซ่บของเราได้มีโอกาศไปจัดอาหารให้คณะ อาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่โรงพยาบาล รามาธิบดีบางพลี

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading
Close Menu