Tag Archives: ทำบุญสมุทรปราการ

อาหารจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ทำบุญบ้านบางปูสมุทรปราการ

catering serviceรับจัดอาหารถวายพระบางปูสมุทรปราการ

บริการจัดเลี้ยงทำบุญบ้าน ร้านต้นมะขามรับจัดอาหารทำบุญบ้าน ตัวอย่างงานทำบุญบ้าน ที่บางปูสมุทรปราการ  ลูกค้าไว้วางใจให้ร้านต้นมะขามแซ่บดูแลเรื่องอาหารสำหรับงานทำบุญบ้าน

Catering จัดเลี้ยงที่เทคนิคสมุทรปราการ

catering จัดเลี้ยงนอกสถานที่ บางปูสมุทรปราการ

งานอาหารจัดเลี้ยงนอกสถานที่ งานนี้จัดที่ วิทยาลัยเทคนิค สมุทรปราการ เป็นงานกิจกรรมของคณะครูอาจารย์  งานนี้เราได้รับความไว้วางใจให้มาจัดอาหาร แบบบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ให้อาจารย์ที่มาสัมนาครั้งนี้