Tag Archives: ข้่วกล่องร้านต้นมะขาม

รับทำข้าวกล่องอร่อยๆ ส่งนิคมบางปู

#ข้าวกล่องส่งนิคมบางปู

ขอขอบคุณพี่อ้อมากๆที่ไว้วางใจให้ร้านต้นมะขามดูแลข้าวกล่องสำหรับพนักงาน ในการจัดทัวร์ท่องเที่ยวให้กับพนักงาน. งานนี้ใช้ข้าวกล่อง 200กล่อง ส่ง 6โมงเช้าที่นิคมบางปู ซอย 4บี Continue reading รับทำข้าวกล่องอร่อยๆ ส่งนิคมบางปู