Tag Archives: ข้าวกล่อง

ผัดฉ่าทะเล ไข่ดาว

ผัดฉ่าทะเล ไข่ดาว ส่งลูกค้าที่ปากน้ำ. 50กล่อง ก็ส่งให้ครับ

ข้าวกล่องส่งฟรี

ข้าวกล่อง 70กล่องส่งให้น้องๆที่มาปลูกป่า ตากอากาศบางปู มาจากนครปฐมเลยนะนี้ Continue reading ข้าวกล่องส่งฟรี

อาหาร บุฟเฟต์ ประชุม

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ที่สั่งอาการจากร้านต้นมะขามนะรับ/. ร้านต้นมะขามรับทำอาหารสำหรับอบรม ประชุม สัมนาต่าง/ครับ

บุฟเฟต์ ประชุม สัมนา
บุฟเฟต์ ประชุม สัมนา