Tag Archives: ข้าวกล่องส่ง ชลประทานสมุทรปราการ

ข้าวกล่องอร่อยๆส่งไบเทคบางนา

ข้าวกล่องส่งไบเทคบางนา
ข้าวกล่องส่งสถานที่ไบเทคบางนางานนี้ขอขอบคุณคุณอีฟมากๆที่ไว้วางใจให้ร้านต้นมะขามดูแลเรื่องข้าวกล่องสำหรับทีมงานที่มาออกบูธไบเทคบางนา80กล่องส่งฟรีครับ Continue reading ข้าวกล่องอร่อยๆส่งไบเทคบางนา

ข้าวกล่องส่ง ชลประทานสมุทรปราการ

ขอขอบคุณโครงการชลประทานสมุทรปราการที่อุตหนุนร้านต้นมะขามสำหรับอาหารประชุมครั้งนี้
ข้าวผัดเผ็ดปลา
ข้าวผัดปู
ข้าวหมูทอดญี่ปุ่น
ข้าวหมูเกาหลี Continue reading ข้าวกล่องส่ง ชลประทานสมุทรปราการ