Tag Archives: ข้าวกล่องวัดอโศการาม

เช้านี้ลูกค้าสั่งข้าวไปทำบุญวัดอโศการาม120กล่อง. ทำบุญวันเกิด ลูกค้าบอกว่าอยากทำบุญแต่ไม่มีเวลาเตรียมอาหาร เลยมาสั่งข้าวกล่องจากร้านต้นมะขามเป็นเมนูที่ชอบทั้งนั้น เอาไปทำบุญวันเกิด Continue reading

ข้าวกล่องงานบวชวัดอโศการาม

อาหารงานบวช. วัดอโศการาม. จากคุณปุ้ย. ข้าวกล่องจากร้านต้นมะขามพร้อมบริการส่งถึงที่ฟรีไม่คิดค่าส่งครับ

Continue reading ข้าวกล่องงานบวชวัดอโศการาม