Tag Archives: ข้าวกล่องพระสมุทรเจดีย์

ข้าวกล่องส่งพระสมุทรเจดีย์

#ข้าวกล่องส่งพระสมุทรเจดีย์ พระประแดง สมุทรปราการ ขอขอบคุณลูกค้าจาก ศาลา พระแม่ Mary’s Hallด้วยนะครับที่สั่งข้าวกล่องจากร้านต้นมะขามโดยพ่อครัวแมวจำนวน100กล่อง  Continue reading ข้าวกล่องส่งพระสมุทรเจดีย์