Tag Archives: ข้าวกล่องคลองส่งน้ำ

ข้าวกล่องส่งโรงพยาบาลรามาบางพลี

มาแล้วครับสำหรับชุดข้าวกล่องแบบ VIP น่ากินๆ SET นี้ส่ง ที่ โรงพยาบาลรามจักรีนฤบดิน ให้กับนักศึกษาที่มาทำกิจกรรมที่นี่่

Continue reading ข้าวกล่องส่งโรงพยาบาลรามาบางพลี

ข้าวกล่อง VIP อร่อยๆน่ากินส่งคลองส่งน้ำสมุทรปราการ

#ข้าวกล่องอร่อยๆ ชุดข้าวกล่อง VIP ส่งตรง บริษัท Cosmax(Thailand)Co.,Ltd. พิกัดเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ สมุทรปราการนี่เองครับ 80 กล่องส่งฟรีครับ
 
ผลการตอบรับข้าวกล่องอร่อยๆไว้เลี้ยงพนักงานที่เข้าร่วมประชุม
ลูกค้าชมว่า ข้าวกล่องจากร้านต้นมะขามแซ่บอร่อยทุกท่านที่ได้กินข้าวกล่องพอใจแฮปปี้ กับข้าวกล่องอร่อยๆครั้งนี้

Continue reading ข้าวกล่อง VIP อร่อยๆน่ากินส่งคลองส่งน้ำสมุทรปราการ